Visitor information

开放时间和价格 

4月到10月每天10点到19点。
11
月到3月每天10点到18点。
最迟允许关门前
60分钟入内。
电话咨询:
+49 3991 633 68-0

票价 

成人14,00 €
优惠价11
,00 €
儿童
 6 – 16 6,00 €
6
岁以下儿童免费
家庭
(2 个成年人+ 1个或多个儿童) 34,00 €
团体票15人以上每人 11,00 €